Free patterns

Tatting, Knitting, Crocheting

Tatting motif patterns

All Free tatting patterns:

Tatting motifs:

tatting square pattern

Tatting Square 17 NEW !!!

Tatting snowflake

Tatting snowflake NEW !!!

big tatting square pattern

Big Tatting Square NEW !!!

tatting square pattern

tatting motif 1

tatting square pattern

tatting motif 2

tatting motif pattern

tatting motif 3

tatting motif pattern

tatting motif 4

tatting motif pattern

tatting motif 5

tatting motif pattern

tatting motif 6

tatting square pattern

tatting motif 7

tatting square pattern

tatting motif 8

tatting square pattern

tatting motif 9

tatting square pattern

tatting motif 10

tatting motif pattern

tatting motif 11

tatting celtic pattern

tatting motif 12

tatting square pattern

tatting motif 13

tatting motif pattern

tatting motif 14